Sven Kacirek - Songs From Okinawa [2015]

Sven Kacirek - Songs From Okinawa [2015]

uploaded by oieuverj

Список треков:
01. Work Song (Title Unknown)
02. Hatoma Bushi
03. Tsundara Bushi
04. Yonaguni No Mayagwa
05. Urafune Yunta
06. Nagareru Mamani
07. Tsuku Nu Kaisha
08. Uronsun No Jiraba
09. Koi No Hana
10. Kun Nu Ura Bushi
11. Prayer Song (Title Unknown)
12. Densa Bushi

Скачать и обсудить альбом здесь